header

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad!

Romeinen 8:37